کتاب به دنبال قطعه گم شده

اثر شل سیلوراستاین از انتشارات نشر ثالث - مترجم: شورا پیرزاد-ادبیات کودک

این کتاب داستان دایره‌ای است که احساس تنهایی و غمگینی می‌کند چون قطعه‌ای کم دارد و در جستجوی یافتن قطعه گمشده‌اش به جایی می‌رسد که شادی و سرخوشی‌اش را در همین کم داشتن و جستجوی قطعه گمشده پیدا می‌کند. البته بعد استاین ادامه این ماجرا را در کتاب دیگری به نام آشنایی قطعه گمشده با دایره بزرگ پی گرفت که اینبار داستان قطعه‌ای بود که دنبال دایره‌ای می‌گشت که آن را تکمیل کند و در نهایت خود تبدیل به قطعه کاملی شد.


خرید کتاب به دنبال قطعه گم شده
جستجوی کتاب به دنبال قطعه گم شده در گودریدز

معرفی کتاب به دنبال قطعه گم شده از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب به دنبال قطعه گم شده


 کتاب The Dialog of Colors
 کتاب موریگان کرو و بازار مخوف
 کتاب جادوی چپکی - حیوان ترکیبی
 کتاب فروشگاه ساحره
 کتاب کمیسر کوگل بلیتس 1
 کتاب برفین و رزالین