کتاب جادوگر کوچولو

اثر اوتفرید پرویسلر از انتشارات پیدایش - مترجم: سپیده خلیلی-ادبیات کودک

سخن از جادوگر کوچکی است که تازه ۱۲۷ ساله شده است و چون هنوز کودک است، اجازه ندارد به مراسم رقص جشن گردهمایی جادوگران برود؛ ولی او بی‌اجازه در جشن شرکت می‌کند. عاقبت او را دستگیر می‌کنند و یک سال به او فرصت می‌دهند تا جادوگر خوبی شود.
باید دید که جادوگر کوچولو در این یک سال چه کار می‌کند و آيا بالاخره جادوگر خوبی می‌شود یا نه؟


خرید کتاب جادوگر کوچولو
جستجوی کتاب جادوگر کوچولو در گودریدز

معرفی کتاب جادوگر کوچولو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جادوگر کوچولو


 کتاب فرهنگ فارسی بچه های امروز
 کتاب کوهستان
 کتاب مردم و کشورها
 کتاب خزندگان
 کتاب افسانه های عرب
 کتاب افسانه های جادوگری