کتاب خرس شمشیر به دست

اثر دیوید کالی از انتشارات نشر چشمه - مترجم: رضی هیرمندی-ادبیات کودک

خرس قهوه‌ای یک شمشیر بزرگ دارد او هرکجا می‌رود همه چیز را نصف می‌کند. یک روز برای اینکه ثابت کند شمشیر قوی‌ای دارد تمام درختان یک جنگل را می‌برد و بعد به قلعه‌اش بر سر کوه برمی‌گردد. صبح که از خواب بیدار می‌شود متوجه می‌شود سیل آمده و تمام قلعه را آب برداشته است. خرس با شمشیرش به دنبال مقصر راه می افتد.

در این کتاب به کودکان آموزش داده می‌شود قطع کردن درختان چقدر می‌تواند به محیط زیست ضرر بزند.


خرید کتاب خرس شمشیر به دست
جستجوی کتاب خرس شمشیر به دست در گودریدز

معرفی کتاب خرس شمشیر به دست از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خرس شمشیر به دست


 کتاب ماجراهای تن تن (9)
 کتاب دختری به نام بوف
 کتاب وگی دکتر نمی ره هی بهونه می گیره
 کتاب گوزن شاخ دار، ستاره سینما
 کتاب مدرسه ی وحشت (3)
 کتاب چارلی و موشی و بازیگوشی