کتاب ماجراهای پینوکیو

اثر کارلو کولودی از انتشارات چکه - مترجم: مهرداد مهدویان-ادبیات کودک

پینوکیو از اولین روزی که Geppetto او را ایجاد کرد، بی پروا بود. به جای رفتن به مدرسه یا یادگیری یک تجارت، عروسک کوچولو که جادویی به زندگی می اندیشید فقط می خواست غذا خوردن، نوشیدن، خوابیدن و بازی کردن را داشته باشد. مشکلات پینوکیو ضعیف رشد کرد - همانطور که بینیش هم هر وقت دروغ گفت، که خیلی معمول بود. و حتی بدتر، او خود را در یک وضعیت ناراحت کننده بعد از دیگری یافت؛ در زندان، تبدیل به یک خر، و حتی در شکم یک کوسه عظیم. با طنز و ماجراجویی پر شده و با نتیجه دلگرم کننده مهر و موم شده است، این fable زمان افتخار جوانان را برای بیش از 100 سال هیجان زده است.


خرید کتاب ماجراهای پینوکیو
جستجوی کتاب ماجراهای پینوکیو در گودریدز

معرفی کتاب ماجراهای پینوکیو از نگاه کاربران
I hate Pinoccho, he is stupid.

مشاهده لینک اصلی
I really do think that this time I read a totally different book!
a new topic which i liked so much about a marionette, a wooden puppet!!
I would like to say that it was: AMAZING

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ماجراهای پینوکیو


 کتاب من جوکم: یک داستان نوجوانانه
 کتاب مدرسه ... است: نبرد در اردوگاه
 کتاب شاید عروس دریایی
 کتاب چشم انداز شنبه ها
 کتاب توتوچان (دخترکی آن سوی پنجره)
 کتاب با همه چی