بهترین های ادبیات کودک

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات کودک در جهان
 کتاب جورج و شکار گنجینه ی فضایی

کتاب جورج و شکار گنجینه ی فضایی

اثر استیون هاوکینگ-لوسی هاوکینگ از انتشارات پریان


 کتاب من گاستون بااعتماد به نفس هستم

کتاب من گاستون بااعتماد به نفس هستم

اثر اورلی شین شوشین از انتشارات پرتقال


 کتاب خاطرات یک مارمولک

کتاب خاطرات یک مارمولک

اثر آرزو مصطفی از انتشارات ناک


 کتاب کفش های جادویی هانیم

کتاب کفش های جادویی هانیم

اثر آنت نائومی از انتشارات گل آذین


 کتاب اژدها کوچولو و شوالیه ی ریزه میزه

کتاب اژدها کوچولو و شوالیه ی ریزه میزه

اثر الی وولارد از انتشارات مهرسا


 کتاب اگرهای ناقلا

کتاب اگرهای ناقلا

اثر امیلی کیلگور از انتشارات مهرسا


 کتاب ابر و یک داستان دیگر

کتاب ابر و یک داستان دیگر

اثر جمشید سپاهی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب نماز فرشته

کتاب نماز فرشته

اثر نورا حق پرست از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب این هم پول ماهی

کتاب این هم پول ماهی

اثر ابراهیم زاهدی مطلق از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب با دمی شبیه این چه کار می کنی؟

کتاب با دمی شبیه این چه کار می کنی؟

اثر استیو جنکینز از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان